1.
PIECHOTA, Grażyna. Drukarze rad miejskich i gimnazjalni jako edytorzy książek szkolnych w okresie staropolskim. Toruńskie Studia Bibliologiczne [online]. 5 grudzień 2019, T. 13, nr 1 (24), s. 199–218. [udostępniono 16.6.2024]. DOI 10.12775/TSB.2020.009.