1.
KOSIK, Edyta. Konferencja naukowa „Biblioteka dla dydaktyki III” Chorzów, 26 września 2019. Toruńskie Studia Bibliologiczne [online]. 29 wrzesień 2019, T. 12, nr 2 (23), s. 197–201. [udostępniono 22.4.2024]. DOI 10.12775/TSB.2019.022.