1.
SIESS-KRZYSZKOWSKI, Stanisław. Kalwiński Katechizm krakowski z kancjonałem – rekonstrukcja edycji. Toruńskie Studia Bibliologiczne [online]. 19 październik 2018, T. 11, nr 2 (21), s. 137–154. [udostępniono 25.7.2024]. DOI 10.12775/TSB.2018.017.