1.
WODNIAK, Katarzyna. Funkcje przekazów literackich i krytycznych w czasopismach kobiecych (na przykładzie miesięcznika „Bluszcz”, 2008− ). Toruńskie Studia Bibliologiczne [online]. 7 grudzień 2010, T. 3, nr 2 (5), s. 53–70. [udostępniono 1.4.2023]. DOI 10.12775/TSB.2010.019.