1.
EDWARCZYK, Joanna. Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Dziennikarstwo jako zawód i powołanie” (Toruń, 4–5 listopada 2009 r.). Toruńskie Studia Bibliologiczne [online]. 7 maj 2010, T. 3, nr 1 (4), s. 168–171. [udostępniono 24.6.2024]. DOI 10.12775/TSB.2010.016.