1.
SPYCHAŁA, Dariusz. IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Z dziejów książki i prasy. Przegląd badań za lata 2015-2018. Bydgoszcz-Ostromecko, 23-24.04. 2018 r. Toruńskie Studia Bibliologiczne [online]. 14 czerwiec 2018, T. 11, nr 1 (20), s. 193–200. [udostępniono 16.6.2024]. DOI 10.12775/TSB.2018.010.