1.
PIOTROWSKI, Dominik Mirosław. IV Konferencja DARIAH-PL. Humanistyka cyfrowa a instytucje dziedzictwa (Toruń, 16-17 listopada 2017 r.). Toruńskie Studia Bibliologiczne [online]. 11 czerwiec 2018, T. 11, nr 1 (20), s. 165–177. [udostępniono 19.6.2024]. DOI 10.12775/TSB.2018.008.