1.
CYRKLAFF-GORCZYCA, Magdalena. Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa na temat „Książka w mediach - media w książce. Korespondencje i transpozycje” (Lublin, 12-13 października 2017 r.). Toruńskie Studia Bibliologiczne [online]. 9 luty 2018, T. 10, nr 2 (19), s. 281–293. [udostępniono 6.2.2023]. DOI 10.12775/TSB.2017.028.