1.
DYMMEL, Anna. Współczesna książka dziecięco-młodzieżowa i media. Bestsellery fantasy i ich recepcja w polskiej mediosferze. Toruńskie Studia Bibliologiczne [online]. 9 luty 2018, T. 10, nr 2 (19), s. 269–278. [udostępniono 8.2.2023]. DOI 10.12775/TSB.2017.027.