1.
KOSIK, Edyta. Bibliofil w Internecie, czyli grupy poświęcone tematyce książek w serwisie Facebook. Toruńskie Studia Bibliologiczne [online]. 9 luty 2018, T. 10, nr 2 (19), s. 241–259. [udostępniono 2.2.2023]. DOI 10.12775/TSB.2017.025.