1.
ŁUBOCKI, Jukub Maciej. Pierwsza Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Człowiek – Biblioteki. Książki. Media”. Toruńskie Studia Bibliologiczne [online]. 13 luty 2017, T. 9, nr 2 (17), s. 275–280. [udostępniono 27.10.2021]. DOI 10.12775/TSB.2016.031.