1.
KOTUŁA, Sebastian Dawid. The Internet Book Circulation Model – Preliminary Assumptions and Research Methodology [Praca nad modelem internetowego obiegu książki]. Toruńskie Studia Bibliologiczne [online]. 13 luty 2017, T. 9, nr 2 (17), s. 165–177. [udostępniono 6.10.2022]. DOI 10.12775/TSB.2016.025.