1.
OSŁOWSKA, Iwona. Design i wielofunkcyjność nowoczesnych przestrzeni bibliotecznych. Toruńskie Studia Bibliologiczne [online]. 13 luty 2017, T. 9, nr 2 (17), s. 127–150. [udostępniono 28.1.2022]. DOI 10.12775/TSB.2016.023.