1.
WÓJCIK, Magdalena. Kompetencje współczesnego wydawcy – założenia teoretyczne kontra opinie praktyków. Toruńskie Studia Bibliologiczne [online]. 13 luty 2017, T. 9, nr 2 (17), s. 79–100. [udostępniono 9.12.2022]. DOI 10.12775/TSB.2016.021.