Imańska, I. „Warszawscy księgarze I nakładcy Na toruńskim Rynku książki W Drugiej połowie XVIII Wieku”. Toruńskie Studia Bibliologiczne, t. 8, nr 2 (15), kwiecień 2016, s. 9-31, doi:10.12775/TSB.2015.016.