Domańska, K. „Nowe Oblicza Przestrzeni Informacyjnej W Dobie Web 2.0”. Toruńskie Studia Bibliologiczne, t. 8, nr 1 (14), wrzesień 2015, s. 155-60, doi:10.12775/TSB.2015.010.