Chwastyk-Kowalczyk, J. „Krzysztof Woźniakowski, Marginalia I obrzeża. Szkice O Zapomnianych Konspiracyjnych Tomikach Poetyckich Lat 1939–1945, Opole: Wydawnictwo Naukowe Scriptorium 2013, 224 s., ISBN 978–83–62625–51–2”. Toruńskie Studia Bibliologiczne, t. 8, nr 1 (14), wrzesień 2015, s. 146-52, doi:10.12775/TSB.2015.009.