Pękalska, M. „Wrocławski Ruch Wydawniczy Lat 1945–1953”. Toruńskie Studia Bibliologiczne, t. 8, nr 1 (14), wrzesień 2015, s. 49-72, doi:10.12775/TSB.2015.002.