Kamisińska, D. „Dessiné Et gravé… Francuskie Drzeworyty W Polskich Tygodnikach Ilustrowanych XIX W. Na przykładzie Tygodnika «Wędrowiec» (część II)”. Toruńskie Studia Bibliologiczne, t. 8, nr 1 (14), wrzesień 2015, s. 9-48, doi:10.12775/TSB.2015.001.