Kopyciński, M. „Biblioteka – Wyzwania W Epoce Nowych mediów”. Toruńskie Studia Bibliologiczne, t. 5, nr 1 (8), maj 2012, s. 67-78, doi:10.12775/TSB.2012.004.