Pamuła-Cieślak, N. „XI Konferencja Informatyka W Edukacji (Toruń, 1–2 Lipca 2014 r.)”. Toruńskie Studia Bibliologiczne, t. 7, nr 2 (13), maj 2015, s. 248-52, doi:10.12775/TSB.2014.033.