Wagner, A. „I Ogólnopolska Konferencja Oprawoznawcza «Tegumentologia Polska dzisiaj» (Toruń, 26–27 Czerwca 2014 r.)”. Toruńskie Studia Bibliologiczne, t. 7, nr 2 (13), maj 2015, s. 239-44, doi:10.12775/TSB.2014.031.