Sobczyk, S. „Bibliotekarze I Czytelnicy W Dobie Nowych Technologii I Koncepcji Organizacyjnych Bibliotek, Pod Red. Mai Wojciechowskiej, Gdańsk 2013”. Toruńskie Studia Bibliologiczne, t. 7, nr 2 (13), maj 2015, s. 209-14, doi:10.12775/TSB.2014.026.