Iwańska-Cieślik, B. „Różnorodna Oferta «Księgarni Powszechnej» We Włocławku W świetle Jej Druku Reklamowego Z 1913 R”. Toruńskie Studia Bibliologiczne, t. 7, nr 2 (13), maj 2015, s. 37-64, doi:10.12775/TSB.2014.017.