Kamisińska, D. „Dessiné Et gravé… Francuskie Drzeworyty W Polskich Tygodnikach Ilustrowanych XIX W. Na przykładzie Tygodnika «Wędrowiec» (część I)”. Toruńskie Studia Bibliologiczne, t. 7, nr 2 (13), maj 2015, s. 9-36, doi:10.12775/TSB.2014.016.