Malesa, R. „Ogólnopolska Konferencja Naukowa «Homo Legens Czy Homo Consumens? Czytelnik I książka W XXI wieku» (Lublin, 24–25 Października 2013 r.)”. Toruńskie Studia Bibliologiczne, t. 7, nr 1 (12), wrzesień 2014, s. 173-9, doi:10.12775/TSB.2014.014.