Wodniak, K. „Badanie Tempa I Techniki Czytania studentów Informacji Naukowej I Bibliotekoznawstwa”. Toruńskie Studia Bibliologiczne, t. 1, nr 1, grudzień 2008, s. 113-26, doi:10.12775/TSB.2008.008.