Kamińska, A. M., i A. Gołda. „Świadectwa pamięci O Ludziach Kultury W Kronice «Nowej Książki» (1934-1939)”. Toruńskie Studia Bibliologiczne, t. 13, nr 1 (24), kwiecień 2020, s. 175-98, doi:10.12775/TSB.2020.008.