Gruchała, I. K., i M. Stanula. „Publikacje O Tematyce Filozoficznej Wydane Na Ziemiach Polskich W Drugiej połowie XIX W. – Studium Bibliometryczne”. Toruńskie Studia Bibliologiczne, t. 13, nr 2 (25), marzec 2020, s. 93-144, doi:10.12775/TSB.2020.017.