Piotrowski, D. M. „Web Integrator: Nowa Rola Bibliotekarza Akademickiego?”. Toruńskie Studia Bibliologiczne, t. 13, nr 1 (24), kwiecień 2020, s. 247-66, doi:10.12775/TSB.2020.011.