Piechota, G. „Drukarze Rad Miejskich I Gimnazjalni Jako Edytorzy książek Szkolnych W Okresie Staropolskim”. Toruńskie Studia Bibliologiczne, t. 13, nr 1 (24), grudzień 2019, s. 199-18, doi:10.12775/TSB.2020.009.