Janusz-Lorkowska, M. „IGen Jako użytkownik Informacji W kontekście Kategorii Generacji – próba ujęcia Na Podstawie książki Jean M. Twenge IGen. Sopot: Wydawnictwo Smak Słowa, 2019, Ss. 376”. Toruńskie Studia Bibliologiczne, t. 12, nr 2 (23), wrzesień 2019, s. 139-58, doi:10.12775/TSB.2019.018.