Siess-Krzyszkowski, S. „Kalwiński Katechizm Krakowski Z kancjonałem – Rekonstrukcja Edycji”. Toruńskie Studia Bibliologiczne, t. 11, nr 2 (21), październik 2018, s. 137-54, doi:10.12775/TSB.2018.017.