Spychała, D. „ 2018 R”. Toruńskie Studia Bibliologiczne, t. 11, nr 1 (20), czerwiec 2018, s. 193-00, doi:10.12775/TSB.2018.010.