Piotrowski, D. M. „IV Konferencja DARIAH-PL. Humanistyka Cyfrowa a Instytucje Dziedzictwa (Toruń, 16-17 Listopada 2017 r.)”. Toruńskie Studia Bibliologiczne, t. 11, nr 1 (20), czerwiec 2018, s. 165-77, doi:10.12775/TSB.2018.008.