Szalach, A. J. „Sprawozdanie Z XXVI międzynarodowej Konferencji BOBCATSSS 2018 - «The Power of Reading» (Ryga, 24-26 Stycznia 2018 r.)”. Toruńskie Studia Bibliologiczne, t. 11, nr 1 (20), czerwiec 2018, s. 179-91, doi:10.12775/TSB.2018.009.