Cyrklaff-Gorczyca, M. „Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa Na Temat «Książka W Mediach - Media W książce. Korespondencje I transpozycje» (Lublin, 12-13 Października 2017 r.)”. Toruńskie Studia Bibliologiczne, t. 10, nr 2 (19), luty 2018, s. 281-93, doi:10.12775/TSB.2017.028.