Kosik, E. „Bibliofil W Internecie, Czyli Grupy poświęcone Tematyce książek W Serwisie Facebook”. Toruńskie Studia Bibliologiczne, t. 10, nr 2 (19), luty 2018, s. 241-59, doi:10.12775/TSB.2017.025.