Radomski, A. „Wizualizacja – przyszłością Komunikacji Naukowej? Kilka Uwag W związku Z książką Veslavy Osińskiej: Wizualizacja Informacji. Studium Informatologiczne”. Toruńskie Studia Bibliologiczne, t. 10, nr 2 (19), luty 2018, s. 263-7, doi:10.12775/TSB.2017.026.