Łubocki, J. M. „Pierwsza Ogólnopolska Konferencja Naukowa «Człowiek – Biblioteki. Książki. Media»”. Toruńskie Studia Bibliologiczne, t. 9, nr 2 (17), luty 2017, s. 275-80, doi:10.12775/TSB.2016.031.