Osłowska, I. „Design I wielofunkcyjność Nowoczesnych Przestrzeni Bibliotecznych”. Toruńskie Studia Bibliologiczne, t. 9, nr 2 (17), luty 2017, s. 127-50, doi:10.12775/TSB.2016.023.