[1]
J. Chwastyk-Kowalczyk, „Krzysztof Woźniakowski, Marginalia i obrzeża. Szkice o zapomnianych konspiracyjnych tomikach poetyckich lat 1939–1945, Opole: Wydawnictwo Naukowe Scriptorium 2013, 224 s., ISBN 978–83–62625–51–2”, TSB, t. 8, nr 1 (14), s. 146–152, wrz. 2015.