[1]
S. Sobczyk, „Bibliotekarze i czytelnicy w dobie nowych technologii i koncepcji organizacyjnych bibliotek, pod red. Mai Wojciechowskiej, Gdańsk 2013”, TSB, t. 7, nr 2 (13), s. 209–214, maj 2015.