[1]
R. Malesa, „Ogólnopolska Konferencja Naukowa «Homo legens czy homo consumens? Czytelnik i książka w XXI wieku» (Lublin, 24–25 października 2013 r.)”, TSB, t. 7, nr 1 (12), s. 173–179, wrz. 2014.