[1]
K. Wodniak, „Badanie tempa i techniki czytania studentów informacji naukowej i bibliotekoznawstwa”, TSB, t. 1, nr 1, s. 113–126, grudz. 2008.