[1]
M. Cyrklaff-Gorczyca, „Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa na temat «Książka w mediach - media w książce. Korespondencje i transpozycje» (Lublin, 12-13 października 2017 r.)”, TSB, t. 10, nr 2 (19), s. 281–293, luty 2018.