[1]
E. Kosik, „Bibliofil w Internecie, czyli grupy poświęcone tematyce książek w serwisie Facebook”, TSB, t. 10, nr 2 (19), s. 241–259, luty 2018.