[1]
A. Radomski, „Wizualizacja – przyszłością komunikacji naukowej? Kilka uwag w związku z książką Veslavy Osińskiej: Wizualizacja informacji. Studium informatologiczne”, TSB, t. 10, nr 2 (19), s. 263–267, luty 2018.