[1]
J. M. Łubocki, „Pierwsza Ogólnopolska Konferencja Naukowa «Człowiek – Biblioteki. Książki. Media»”, TSB, t. 9, nr 2 (17), s. 275–280, luty 2017.