Karwowski, M. (2015) „O zarządzaniu informacją w nauce po raz piąty”, Toruńskie Studia Bibliologiczne, 8(1 (14), s. 172–181. doi: 10.12775/TSB.2015.013.